Класифікація видів цільового призначення земель

Код та цільове призначення земель застосовуються для забезпечення обліку земельних ділянок за видами цільового призначення у державному земельному кадастрі. Класифікація видів цільового призначення земель (далі – КВЦПЗ) розроблена відповідно до Земельного кодексу УкраїниЗакону України “Про землеустрій” та Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 224.

Код КВЦПЗ Назва (цільове призначення)
Розділ Підрозділ
Секція A Землі сільськогосподарського призначення
1 Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)
1.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
1.02 Для ведення фермерського господарства
1.03 Для ведення особистого селянського господарства
1.04 Для ведення підсобного сільського господарства
1.05 Для індивідуального садівництва
1.06 Для колективного садівництва
1.07 Для городництва
1.08 Для сінокосіння і випасання худоби
1.09 Для дослідних і навчальних цілей
1.1 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства
1.11 Для надання послуг у сільському господарстві
1.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції
1.13 Для іншого сільськогосподарського призначення
1.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Секція B Землі житлової та громадської забудови
2 Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)
2.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
2.02 Для колективного житлового будівництва
2.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
2.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання
2.05 Для будівництва індивідуальних гаражів
2.06 Для колективного гаражного будівництва
2.07 Для іншої житлової забудови
2.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
2.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови
2.1 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури
3 Землі громадської забудови (землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об’єктів загального користування)
3.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування
3.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти
3.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги
3.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій
3.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування
3.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів
3.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
3.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування
3.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ
3.1 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)
3.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки
3.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування
3.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування
3.14 Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС
3.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови
3.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
3.17 Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення
Секція C Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
4 Землі природно-заповідного фонду (природні території та об’єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об’єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування спеціальним адміністраціям територій та об’єктів природно-заповідного фонду (крім земельних ділянок під об’єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу без вилучення))
4.01 Для збереження та використання біосферних заповідників
4.02 Для збереження та використання природних заповідників
4.03 Для збереження та використання національних природних парків
4.04 Для збереження та використання ботанічних садів
4.05 Для збереження та використання зоологічних парків
4.06 Для збереження та використання дендрологічних парків
4.07 Для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва
4.08 Для збереження та використання заказників
4.09 Для збереження та використання заповідних урочищ
4.1 Для збереження та використання пам’яток природи
4.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків
5 5 Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)
Секція D Землі оздоровчого призначення
6 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)
6.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів
6.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів
6.03 Для інших оздоровчих цілей
6.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Секція E Землі рекреаційного призначення
7 Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації)
7.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення
7.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту
7.03 Для індивідуального дачного будівництва
7.04 Для колективного дачного будівництва
7.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Секція G Землі історико-культурного призначення
8 Землі історико-культурного призначення (землі, на яких розташовані: пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)
8.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини
8.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів
8.03 Для іншого історико-культурного призначення
8.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Секція H Землі лісогосподарського призначення
9 Землі лісогосподарського призначення (землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земель, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земель, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)
9.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг
9.02 Для іншого лісогосподарського призначення
9.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Секція I Землі водного фонду
10 Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів
10.06 Для сінокосіння
10.07 Для рибогосподарських потреб
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт
10.1 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Секція J Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
11 Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
12 Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту)
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту
12.1 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
12.11 Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу
13 Землі зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду
13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
14 Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
15 Землі оборони (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України)
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України
15.02 Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії України
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України
15.04 Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09, 15.10  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
15.09 Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС
15.1 Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції
Секція K Землі запасу, резервного фонду та загального користування
16 16 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)
17 17 Землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій)
18 18 Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об’єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування)
19 19 Для цілей підрозділів 16.00-18.00 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.